ICAO Anglų Lygis

KODĖL REIKIA LAIKYTI ICAO ANGLŲ KALBOS TESTĄ?

Tarptautinė Civilinės aviacijos organizacija (toliau – ICAO) pripažino, kad kalbos mokėjimas yra labai svarbus faktorius, užtikrinant skrydžių saugą. Dėl šios priežasties ICAO parengė kalbos mokėjimo reikalavimus, kurie išdėstyti Tarptautinės Civilinės Aviacijos Konvencijos (Čikagos konvencija) 1 priede bei ICAO Kalbos įgūdžių reikalavimų įgyvendinimo vadove ir jo prieduose (Doc 9835-AN/453). Atsižvelgdama į tai, kad Lietuvos Respublika yra ICAO narė, Civilinės aviacijos administracija (toliau – CAA) savo veikloje vadovaujasi ICAO standartais ir rekomendacijomis. Siekdama įgyvendinti ICAO reikalavimus dėl kalbos mokėjimo, CAA patvirtino kalbų mokyklos ,,Lingua perfecta“ parengtą testą pilotams Anglų kalbos mokėjimo lygiui nustatyti – TAEP – Test of Aviation English for Pilots.

KOKĮ ĮVERTINIMĄ REIKĖS GAUTI, KAD TESTAS BŪTŲ IŠLAIKYTAS?

Kiekvienas gebėjimas bus vertinamas atskirai balais nuo 1 iki 6. Bendras testo įvertinimo balas, kad testas būtų išlaikytas, turi būti ne žemesnis kaip 4. Bendras testo įvertinimo balas apskaičiuojamas, pagal žemiausią balą, gautą už atskirus gebėjimus. Pavyzdžiui, jeigu tartis, konstrukcijos, žodynas, kalbos rišlumas bus įvertinti 6, o bendravimas ir suvokimas – 3, tai bendras testo įvertinimo balas bus 3.

AR BUS GALIMA DAR KARTĄ LAIKYTI TESTĄ?

Gavę bendrą įvertinimą 1, 2 arba 3, turėsite teisę laikyti testą dar kartą, bet ne anksčiau kaip po vienos savaitės nuo pastarojo testo laikymo. Jeigu gavote bendrą įvertinimą 2, rekomenduojama laikyti testą dar kartą, bet ne anksčiau kaip po dviejų mėnesių nuo pastarojo testo laikymo, jeigu gavote bendrą įvertinimą 1 – po šešerių mėnesių. Gavę bendrą įvertinimą 4, privalėsite laikyti testą po trejų metų nuo pastarojo testo laikymo. Gavus bendrą įvertinimą 5, privalėsite laikyti testą po šešerių metų nuo pastarojo testo laikymo. Gavus bendrą įvertinimą 6, testo daugiau laikyti nereikės.

KAIP VYKS TESTAVIMAS?

Testas susideda iš trijų dalių. Visų trijų testo dalių metu bus vertinami visi šeši aukščiau nurodyti gebėjimų lygiai.Pirmosios dalies – pokalbio – metu užduodami keli bendro pobūdžio klausimai apie Jus, Jūsų darbą, Jūsų įpročius, prašoma pateikti savo nuomonę vienu ar kitu klausimu. Šios dalies trukmė: 4 – 5 minutės. Antrosios dalies – klausymo – metu pateikiamos klausymui nestandartinės radijo ryšio situacijos. Pirmiausia pateikiamos išklausyti 6 situacijos (kiekviena atskirai) ir prašoma šias situacijas pakomentuoti. Po to pateikiamos dar 3 situacijos. Išklausius pastarųjų trijų situacijų (kiekvienos atskirai) pirmąją dalį vėl prašoma pakomentuoti situaciją, užduoti klausimus. Po to Jums bus pateikiama klausymui antroji situacijos dalis ir Jums reikės patarti kaip išspręsti išgirstą problemą. Šios dalies trukmė: apie 10 minučių. Trečiosios dalies – pasakojimo ir diskusijos – metu vienas po kito pateikiami du su aviacija susiję paveikslėliai. Šiuos paveikslėlius reikia apibūdinti, pateikiant kuo daugiau informacijos, bus užduodami klausimai, plėtojama diskusija. Šios dalies trukmė: 5 – 7 minutės. Testo metu egzaminuotojas anglų kalba pristatys visas užduotis, nurodys kiekvienos testo dalies pradžią ir pabaigą. Pageidaujant, prieš testo laikymą egzaminuotojas lietuviškai perskaitys instrukciją. Visas testas bus įrašomas į garso laikmenas.

KITA INFORMACIJA

Atliekant testą, dalyvauja egzaminuotojas ir vertintojas. Vertintojas pildo vertinimo lapą, kuriame įrašo savo komentarus dėl kiekvieno gebėjimo. Vertinimo lapas pateikiamas susipažinimui kartu su pažymėjimu apie nustatytą anglų kalbos lygį. Pažymėjimas išduodamas lietuvių / anglų kalbomis ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo testo laikymo dienos. Pažymėjime nurodomas nustatytas anglų kalbos lygis ir kiekvieno gebėjimo įvertinimas atskirai. Atvykstant į testo laikymą, būtina atsinešti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą – pasą arba asmens tapatybės kortelę.